Choose language

Close

Vikarservice

Falck Hjælpemidler i Allerød tilbyder vikarbistand til oplysning af sager på hjælpemiddelområdet indenfor rammerne af servicelovens §§ 112, 113 og 116 og indenfor området ’generel sagsbehandling’.
Et vikarforløb kan strække sig over en kortere eller længere periode og har til hensigt at afhjælpe de sagsbehandlende terapeuter i perioder, hvor store sagsmængder kan gøre det vanskeligt at nå alle arbejdsopgaver med den aktuelle bemanding i afdelingen.
Vores team af terapeuter har alle en solid erfaring indenfor området og leverer fra første dag kvalificeret og effektiv sagsbehandling. For at yde den mest effektive service oprettes vikaren med eget login til kommunens omsorgssystem, hjælpemiddeldepot mv. Vores terapeuter har kendskab til de fleste omsorgs- og bestillersystemer som anvendes i kommunerne. Vi kører i egne biler, hvilket øger fleksibiliteten med henblik på optimal planlægning af hjemmebesøg hos borgerne.Page Content

Beskrivelse:

En aftale om vikarydelse vil sædvanligvis overordnet være rammesat således
·       vikaren møder i kommunen 2 dage om ugen i den aftalte periode
·       en vikardag svarer til 6½ timers arbejde. Der betales ikke for vikarens frokost
·       afholder vikaren ferie undervejs i et forløb, opstår der sygdom eller skal vikaren deltage i møder eller kurser relateret til Falck Hjælpemidler, kompenseres kommunen for dette
·       vikardage leveres, af hensyn til intern planlægning og kompetenceudvikling i Falck Hjælpemidler, som hovedregel på tirsdage, onsdage og/eller torsdage.
Viser en sag sig at have karakter af en specialrådgivningssag, kan det aftales at Falck Hjælpemidler varetager denne, på de aftaleforhold der gør sig gældende på sådanne sager.
Som alternativ til ovenstående kan en kommune vælge at vikaren varetager sager indenfor bestemte produktgrupper, hvor sagsbehandlingen fortsat vurderes som værende generel.
I helt særlige tilfælde kan det som alternativ aftales, at vikaren modtager et antal sager, som primært oplyses og varetages fra Falck Hjælpemidlers egen lokation i Allerød.
Der vil altid udarbejdes aftaler med udgangspunkt i den enkelte kommunes ønsker og behov – så ring eller skriv for en uddybende og uforpligtende drøftelse.

Målgruppe:

Kommuner i Danmark hvor de sagsbehandlende terapeuter periodevis har store sagsmængder, som kan være svære at nå med den aktuelle bemanding. Det kan være i perioder, hvor der opleves langtidssygemelding, afholdelse af ferie eller anden form for fravær i terapeutgruppen.
For yderligere information kontakt venligst Lotte Haugaard på email eller telefon 4028 3263.

 

Falck Hjælpemidler, Håndværkervej 27, 9000 Aalborg | © 2020 Falck A/S | Cookie information