Choose language

Close

Velfærdsteknologi

Formålet med den velfærdsteknologiske lejlighed er at afprøve anvendeligheden af et velfærdsteknologisk produkt i forhold til en specifik borger. Det bliver dermed muligt at afdække, hvorvidt et velfærdsteknologisk produkt øger borgerens selvhjulpenhed og evt. bedrer medarbejderens arbejdsmiljø.
 
Beskrivelse:
Falck Hjælpemidler i Allerød har i samarbejde med Designskolen Kolding indrettet en 90 m2 lejlighed med velfærdsteknologiske produkter og hjælpemidler. Vi tilbyder et inspirationsmiljø, hvor kommuner kan hente support i arbejdet med udvælgelse og implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Vores intelligente hjem byder på unikke afprøvningsfaciliteter, når I skal teste diverse løsningsmuligheder sammen med jeres borgere.
Vi understøtter med kompetent terapeutfaglig rådgivning og sørger for et aktuelt og opdateret sortiment af nye relevante teknologier og produkter. Vi tænker i løsninger og favoriserer ikke specifikke produkter.
 
Målgruppe:
Visitatorer og terapeuter i kommunerne, der arbejder med sagsbehandling omkring hjælpemidler og boligindretning til børn og voksne efter Servicelovens §§ 112, 113 & 116, og hvor man ønsker at teste anvendeligheden af udvalgte velfærdsteknologiske produkter.
 
For yderligere information kontakt venligst Lise-Lotte Jensen på email.

 

Falck Hjælpemidler, Håndværkervej 27, 9000 Aalborg | email: kontakt@falckhm.dk | Cookie information