Choose language

Close

Trykmåling

Formålet med trykmålingen er at afdække problematiske trykpunkter i den siddende og/eller liggende stilling, samt at nå frem til en løsning på den siddende og/eller den liggende stillingsproblematik med henblik på at muliggøre og forbedre borgerens aktivitetsdeltagelse i eget hverdagsliv.
 
Beskrivelse:
Denne ydelse indeholder typisk udredning og analyse af borgerens siddestilling og/eller den liggende stilling – via hjemmebesøg, undersøgelse og praktisk afprøvning. Herunder en trykmåling med vores elektroniske trykmålingsudstyr.
Ud fra analysen udarbejdes en rapport med undersøgelser og praktiske afprøvninger med anbefalinger til det videre forløb.
 
Trykmåling kan på ingen måde stå alene, da en trykmåling er et her og nu billede. Det vil sige at trykmålingen kan bruges som et pædagogisk redskab og som en retningslinje for valg af løsninger på problematikken.
 
Målgruppe:
Visitatorer og terapeuter i kommunerne, der arbejder med sagsbehandling omkring hjælpemidler til børn og voksne efter Servicelovens §§ 112 og 113, og hvor der opleves problematikker omkring tryksår, som ikke umiddelbart løses ved brug af kommunens standardprodukter og – procedurer.
 
For yderligere information kontakt venligst Lotte Haugaard på email eller telefon 4028 3263.

 

Falck Hjælpemidler, Håndværkervej 27, 9000 Aalborg | © 2020 Falck A/S | Cookie information