Choose language

Close

Siddestillingsanalyse

Formål:
       Vi kan analysere borgerens problemer i forhold til den siddende stilling og behov i dagligdagen.
       Vi giver borgeren de bedst mulige forudsætninger for deltagelse i hverdagens aktiviteter.
       Dermed kan der opnås en siddestilling så funktionel som mulig.
       Forebygge og kompensere for deformiteter.
       Forebygge og ophele tryksår.
       Analysen vil danne grundlag for valg af bedst egnet hjælpemiddel.
       En siddestillingsanalyse kan danne grundlag for et forløb med afprøvning og indretning af et hjælpemiddel. Under ydelsen Afprøvning af hjælpemidler kan der læses mere. 
 
Beskrivelse:
Undersøgelsen foregår i et særskilt rum og indledes med en samtale, hvor problemer og behov afdækkes. Det er en stor fordel, at såvel borger, henviser og daglig hjælper deltager i samarbejdet. Efter den indledende samtale udføres en klinisk undersøgelse bl.a. af bækkenets stand og bevægelser, rygsøjlens stilling, muskulaturens tonus og senernes træk på led samt øvrige faktorer, der kan have indflydelse på siddestillingen.
Ud fra analysen udfærdiges en rapport med en beskrivelse af undersøgelsens fund samt konklusion med anbefaling af yderlige tiltag til det videre forløb, herunder fx opbygning af sædesystem eller anden specialtilpasning.
 
Målgruppe:
Visitatorer og terapeuter i kommunerne, der arbejder med sagsbehandling omkring hjælpemidler til børn og voksne efter Servicelovens §§ 112 og 113, og hvor borgerne har svære funktionsnedsættelser og bevægelseshandicap.
 
For yderligere information kontakt venligst Lotte Haugaard på email eller telefon 4028 3263.

 

Falck Hjælpemidler, Håndværkervej 27, 9000 Aalborg | © 2020 Falck A/S | Cookie information