Choose language

Close

Boligrådgivning

Formålet med denne ydelse er at afdække behovet for indretning, ombygning, tilbygning eller behovet for at flytte til anden egnet bolig.
 
Beskrivelse:
Ydelsen kan indeholde:
       Vejledning og rådgivning omkring definition af målgruppe og lovgrundlag for ydelsen.
       Vurdering af boligens egnethed for borgeren/familien – direkte i boligen og/eller ud fra
Skitse eller 1:1 opstilling.
       Rådgivning om valg af egnede hjælpemidler og inventar, f.eks. løfteplatforme, trappelifte,
støttegreb m.m.
       Opstilling af udvalgte rum i 1:1 størrelse.
       Udfærdige rapport med løsningsforslag.
Vi har mulighed for at lave en 1:1 opstilling af de aktuelle rum med fleksible vægge og flytbart inventar. Dette giver et virkelighedsnært miljø i eksakte mål med den påtænkte indretning, hvilket vil være en meget brugbar vurderingsmulighed for borger, henviser og evt. arkitekt.
Ud fra 1:1 opstillingen gennemgås og vurderes pladsforholdene og indretningen for optimal udnyttelse set i forhold til borgerens funktions- og aktivitetsbehov, hjælperes arbejdsmiljø og i forhold til økonomien i boligsagen.
 
Målgruppe:
Visitatorer og terapeuter i kommunerne, der arbejder med rådgivning og sagsbehandling omkring boligændringer efter Servicelovens § 116.
 
For yderligere information kontakt venligst Lotte Haugaard på email eller telefon 4028 3263.​

 

Falck Hjælpemidler, Håndværkervej 27, 9000 Aalborg | email: kontakt@falckhm.dk | Cookie information