Choose language

Close

Vores værdier

Falck er mennesker, der hjælper mennesker.
Denne grundlæggende og mere end 100 år gamle holdning til arbejdet går igen overalt i Falck-koncernen - og i Falck Hjælpemidler. Vi er en virksomhed med stærke værdier, og vores medarbejdere efterlever dem – fordi de besidder dem. Derfor har vi en omsorgskultur som er let at genkende overalt hvor man møder os. Det er ikke kun noget vi er stolte af, det er også afgørende for at kunne løse opgaver fleksibelt, hurtigt og fejlfrit.
 
Vores værdier i Falck Hjælpemidler følger naturligt de samme værdier som resten af Falck-koncernens:
 
Tilgængelig
Tilgængelig er at være åben og lydhør. Det indebærer, at vi er præget af en åben og imødekommende adfærd.
Det betyder at:
 • Vi til stadighed er synlige
 • Vi i alle situationer udviser nærvær
 • Vi er imødekommende og nemme at kommunikere med
Troværdig
Troværdig er, i ord og handling, at holde, hvad vi lover. Det indebærer, at vi er til at stole på, og at man kan have tillid til os.
Det betyder at:
 • Vi holder, hvad vi lover
 • Vi er ærlige, pålidelige og udviser tillid og respekt
 • Vi har en åben og ærlig dialog med kunder og kollegaer
Hurtig
Hurtig er at holde trit og være på forkant med situationen. Det indebærer, at vi arbejder i et rask tempo.
Det betyder at:
 • Vi er forandringsvillige og fleksible
 • Vi løser en given opgave her og nu
 • Gør de rigtige ting rigtigt første gang
Handlekraftig
Handlekraftig er at være initiativrig og opsøgende. Det indebærer, at vi har viljen til at få løst opgaverne.
Det betyder at:
 • Vi har viljen til at tage et ansvar og løse problemer
 • Vi udviser engagement og mod i ord og handlinger
 • Vi udfører de aftalte ting til aftalt tid og sikrer at aftaler overholdes
Hjælpsom
Hjælpsom er at byde sig til, når der er behov. Det indebærer, at vi hjælper kunderne og hinanden.
Det betyder at:
 • Vi er tjenstvillige og yder den bedste service i alle situationer
 • Vi gør en indsats for at hjælpe andre
 • Vi udviser støttende og motiverende adfærd
Kompetent
Kompetent er at være dygtig og velkvalificeret. Det indebærer, at vi fortsat gør en indsats for at fastholde og udvikle vores kompetencer.
Det betyder at:
 • Vi altid tilstræber en høj grad af kvalificeret vide
 • Vi anvender vores viden med forståelse for forretningen
 • Vi altid leverer kvalitet på en professionel måde
 
 
 

Falck Hjælpemidler, Håndværkervej 27, 9000 Aalborg | email: kontakt@falckhm.dk | Cookie information