Choose language

Close

Skab et solidt fundament for myndighedspersoner med et kompetencegivende kursus

Falck Hjælpemidler tilbyder løbende en række attraktive fagkurser, primært for de medarbejdere i kommunerne, som beskæftiger sig med myndighedsopgaver inden for servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116.
Flere af vore kurser har dog også relevans for andre faggrupper - fx sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet og medarbejdere indenfor sundheds- og undervisningssektoren.

Målet med kurserne er, at styrke medarbejdernes kompetencer, med henblik på at løfte deres faglige niveau i det daglige arbejde.
Vores kurser tager altid udgangspunkt i den gældende lovgivning på områderne samtidig med at vi inddrager praksis og evt. kursisternes erfaringer eller aktuelle problemstillinger på området. På denne måde er den nye viden overførbar til hverdagen.
Vi benytter os af undervisere med stor viden og erfaring samt en høj grad af faglighed på områderne.
Vi udbyder vores kurser løbende. Vi sørger for at skabe en god ramme for kurserne samt fuld forplejning. Alle kurser, også de, som strækker sig over flere dage, afholdes som eksternatkurser.
Hvis en arbejdsplads ønsker et kursus arrangeret således, at det finder sted på arbejdspladsen og evt. med et indhold, som er målrettet lige præcis arbejdspladsens specifikke behov, er man velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse og et tilbud.
Vi har en grundpakke af kurser, der udbydes som åbne kurser – disse omhandler bl.a. sagsbehandling indenfor servicelovens §§ 112 og 113 (hjælpemidler og forbrugsgoder), § 116 (boligændringer) og § 114 (handicapbiler).
Derudover udvikler vi en gruppe af kurser, som tilrettelægges ved efterspørgsel. Dette drejer sig bla. om ‘At skrive en afgørelse’, ‘Den strukturerede sagsoplysning’ samt ‘Kommunikation med og smertehåndtering hos borgere med ikke-vestlig baggrund’.
Kontakt Mette Kliim-Due på mette.kliim-due@falck.dk eller på 2425 8451.

Falck Hjælpemidler, Håndværkervej 27, 9000 Aalborg | email: kontakt@falckhm.dk | Cookie information