Choose language

Close

Vælg en økonomisk model der også gavner på sigt

Uanset hvilken samarbejdspartner I vælger, er det vigtigt at I sætter jer grundigt ind i hvad de forskellige, økonomiske modeller har af konsekvenser på længere sigt. 

Læs her om de tre mest almindelige modeller, og om hvorfor vi fraråder den ene.

Ved indgåelse af samarbejde med os, kan I være sikre på at vi varetager jeres interesser, da det er fundamentet for et godt og langvarigt partnerskab.


I finansierer og ​ejer hjælpemidlerne – Anbefales

Det vil stort set altid være billigst for jer, hvis I selv vælger at eje hjælpemidlerne. I køber direkte hos hjælpemiddelleverandøren, og vi står for drift af hjælpemiddeldepotet og servicering af hjælpemidlerne. 

Udbudet deles i to: et for indkøb og et for drift.
 
FORDEL: Den billigste løsning.
ULEMPE: Forudsætter, at I selv kan finansiere indkøbene.
 


Vi finansierer og ejer hjælpemidlerne – den dyre lejemodel

Modellen kan umiddelbart virke tillokkende, men kan på sigt vise sig at blive dyr. Det kræver ingen udgifter til nyindkøb af hjælpemidler, da der i kontraktperioden er tale om leje. 

Opsiges kontrakten, vil I dog skulle købe hjælpemidlerne tilbage til deres aktuelle værdi. Dette er fastsat af konkurrencestyrelsen. Selv når der er tage højde for afskrivninger, kan det være et meget stort beløb der skal findes. 

For en kommune med f.eks. 60.000 indbyggere, kan det let koste et to-cifret millionbeløb. Af denne grund kan vi ikke anbefale modellen.

FORDEL: Giver et lavt udgiftsniveau i de første år af kontraktens løbetid.
ULEMPE: Den dyreste løsning på grund af udgifterne ved ophør.
 


Kommuneleasing fiansierer – den billigere lejemodel

Ønsker I ikke at finansiere hjælpemidlerne, kan I vælge at lade Kommuneleasing om opgaven. Modellen er den næstbilligste af de tre løsninger. 

Modellen giver til forskel fra ovennævnte model mulighed for at adskille håndtering og finansiering i de to aftaler, og dermed undgår I at skulle købe hjælpemidlerne, når håndteringsaftalen udløber. Samtidig har I fuld frihed til at vælge hjælpemiddeleverandør.

FORDEL: I slipper for at købe hjælpemidlerne ved ophør af kontrakt, og I har fuld frihed til at vælge hjælpemiddelleverandør.
ULEMPE: Finansieringsomkostningerne gør løsningen dyrere end modellen, hvor I selv ejer hjælpemidlerne.
​​​​​​

 

Falck Hjælpemidler, Håndværkervej 27, 9000 Aalborg | email: kontakt@falckhm.dk | Cookie information