Choose language

Close

Vi designer løsninger til fremtidens behov

Hos Falck Hjælpemidler har vi rettet vores fokus på teknologiske koncepter, der skal understøtte kapacitetsopbygning hos borgere med særlige udfordringer. Det kan enten være borgere med en kronisk lidelse eller den ældre borger, der har behov for at blive kompenseret i forhold til en nedsat funktionsevne.

 
Falck Telesundhed kan tilbyde løsning af logistikopgaver, herunder: 
·          24 timers teknisk support 
·           Klargøring af udstyr
·           Opsætning af udstyr
·           Oplæring af borgere i brug af udstyr
·           Nedtagning af udstyr
·           Rengøring af udstyr
·           Lagerføring af udstyr
 

Vores tilbud inden for telesundhed er designet således, at det matcher de kommunale forpligtelser. Vores effektmål er funderet i markant øget egenmestring kombineret med et responsapparat, der tager hånd om borgernes henvendelser 24 timer i døgnet – 365 dage om året. Denne kombination sikrer en reduktion i antallet af genindlæggelser på op til 28%, et optimeret medicinforbrug samt en markant reduktion i antallet af hjemmebesøg.

På det velfærdsteknologiske område arbejder vi målrettet med tryghed og kompensering af funktionsnedsættelser via teknologiske løsninger. Vi opbygger, vedligeholder og driver velfærdsteknologiske showrooms, så både borgere og kommune kan blive inspireret, når løsningerne opleves i en virkelighedsnær kontekst. Endvidere faciliterer vi erfa-grupper, hvorved vi understøtter en optimal vidensdeling mellem alle aktører.
 
Herudover kan Falck telesundhed tilbyde at varetage den tekniske support til telesundhed, hermed kan de sundhedsfaglige holde fokus på det sundhedsfaglige, og vi afhjælper de tekniske udfordringer der kan opstå.
 
Vi siden 2013 ydet support til Horsens på forkant med sundhed, og fra 01/01 2016 er vi en integreret del af Fælles Servicecenter i Region Midt.
 
For yderligere information kontakt venligst Hanne Melton på email eller telefon 3035 3559.

 

 

​​​

Kontakt

Familier med kræftramte børn

Falck Hjælpemidler, Håndværkervej 27, 9000 Aalborg | email: kontakt@falckhm.dk | Cookie information